Yaz İletişim ve Reklam Ajansı

  /  Genel   /  TERİMLER SÖZCÜĞÜ

TERİMLER SÖZCÜĞÜ

ALGI
Bir kurum/ ürün/etkinlik/uyaranın bir birey tarafından nasıl alındığı ve değerlendirildiği
ALICI
İletişim kuramında mesajı alan kişi/grup
AMAÇ
Bir şirketin iletişim çabalarıyla ulaşmaya çalıştığı birincil ve doğrudan sonuç
AMACA YÖNELİK İLETİŞİM
Bir kuruluşun iletmeye niyetlendiği bir mesaj
ANSOFF MATRİSİ
Pazarlama stratejisi genel stratejik yön ile ilişkilendiren bir model. Ürün, Pazar stratejilerini eşleştirir- Örneğin; bir matris üzerinde Pazar penetrastonu, ürün geliştirme, Pazar geliştirme ve çeşitlendirme gibi ürünle ilgili boyutları bir eksen boyunca gösterken diğerinde mevcut ve yeni pazarları gösterir.
BASAMAKLAMA
İnsanların fikirlerinin araç- amaç zinciri halinde sunulduğu, insanalrı güdüleyen temel değer ve
motivasyonlara ilişkin çıkarım yapmakta kullanılan bir araştırım tekniği
BASIN AJANSI MODELİ
Medya aracılığıyla bir kurumun ve onun ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmak ve duyurmak için basın
ajansları, destekleyiciler ve yayıncıların kullanımı; genellikle yirminci yüzyılın ilk yıllarındaki iletişimi
tanımlamak için kullanılır.
BASIN BÜLTENİ
Medyada yer almak amacıyla medyaya gönderilen bir kağıt veya elektronik belge
BASIN KİTİ
Bir pakette birleştirilen birkaç basın malzemesi
BASIN TOPLANTISI
Bir kuruluşun kararları veya mali sonuçları gazetecilere duyurduğu organize bir toplantı veya etkinlik
BCG MATRİSİ
Pazar payı ve Pazar büyüme oranına dayalı Boston Consulting Group matrisi
BİLGİLENDİRİCİ REKLAM
Kapsamlı bilgi sağlayan bir reklam türü
BLOG
Sık sık güncellenen ve genel kamuoyunun tüketimi için tasarlanmış kişisel bir çevrimiçi dergidir
BÜTÇELEME
Belirli bir para miktarına karşı iletişim faaliyetlerininin maliyeti
ÇAĞRIŞTIRMA STRATEJİSİ
Kurumun paydaşlar tarafından olumlu değerlendirilen şeylere bağlanması iddiası
ÇEKME STRATEJİSİ
İtme stratejisinin aksine, ürünün talep etmelerini sağlamak amacıyla doğrudan müşteriye hitap eder
ve dolayısıyla dağıtım zinciri boyunca müşteriyi çeker; reklam ve çevrimiçi aktivitelere odaklanır.
ÇİZGİ ALTI
Reklam ajansına komisyon ödenmeyen medya dışı reklam veya tanımı; doğrudan posta, satış noktası
Gösterileri ve hediyeler dahildir.
DAĞITIM KANALI
Ürünleri üreticiden ya da tedarikçiden kullanıcıya ulaştırma süreci ve yolu
DİKEY İLETİŞİM
Çalışanları kurumları hakkında bilgilendirmek için elektronik ve sözlü yöntemler.
GÜNDEM BELİRLEME
Kurumsal iletişim profsyonellerinin, potansiyel bir haber öğesi olarak bir konunun veya konu
kümesinin farkındalığını oluşturmak için gazetecileri kurumsal haberlerle besledikleri süreç
HABER RUTİNİ
Haberin belirli bir medya kuruluşunda yayınlama şekli, gazeteci danışmanlık kaynaklarından
başlayarak ve bir makale ya da köşe yazısı hakkında nihai kararları veren editör ile sona ermesi
HEDEF PAZAR
Pazarlama çalışmalarının yönlendirildiği Pazar segmenti
HEDEFLEME
Pazar bölümlendirilmesinin bir grup kilit potansiyel müşteriyi seçmek ve onlara hitap etmek için
Kullanılması
İÇ İLETİŞİM
Bir kurumun çalışanlarıyla iletişim kurmak için kullandığı tüm yöntemler
İMAJ
Bir bireyin, belirli bir zamanda, kuruma, ürüne ya da hizmete ilişkin algısı.
KONKUR
Bir ajans tarafından bir müşteri organizasyonuna, genellikle bire ir hazırlanan satış sunumu
KURUMSAL REKLAM
Kurumun ürün veya hizmetlerinden ziyade, kurumsal varlığının vurguladığı reklam
LOGO
Kurumu tanımlayan bir sembol ve /veya harf grubu içeren grafik
MARKA
Bir ürünün veya hizmetin fiziksel niteliklerinden oluşan set, onu çevreleyen inanç ve beklentilerle
birlikte ürün veya hizmetin adının veya logosunun izleyicinin zihninde uyandırması gereken benzersiz
bir kombinasyondur.
MARKA İMAJI
Bir markanın bir bireyin genellikle bir müşterinin gözünde algısı
MARKA KİMLİĞİ
Bir örgütün işletmelerinin ve ürün markalarının her irinin kendi adını taşıdığı ve birbiriyle alakasız
olduğu bir yapı
MEDYA PLANI
Bir kampanya için yapılan kampanya rezervasyonlarının veya teklifinin kayıtları
NİCEL ARAŞTIRMA
İstatislik ve diğer sayılar verilere odaklanan, kamuoyu anketleri, Müşteri memnuniyeti anketleri vb.
Yoluyla yapılan araştırmalar
NİŞ PAZARLAMA
Bir ürünün pazarın küçük ve iyi tanımlanmış bir bölümüne pazarlanması
NİTEL ARAŞTIRMA
Sayısal verileri kullanmayan ancak röportajlara,” odak guruplarına” repertuar ızgarasına” ve
benzerlerine dayanan araştırmalar, genellikle “niceliksel araştırmalardan” daha ayrıntılı ama aynı
zamanda daha öznel olan bulgularla sonuçlanır
PAZAR
Bir ürünün kendileri tarafından talep gördüğü ya da görebileceği tanımlı grup
PAZARLAMA STRATEJİSİ
Bir kurumun genel kurumsal stratejisini desteklemek için pazarlama işlevine tahsis ettiği hedefler
kümesi ve bu hedeflere ulaşmak için seçilen geniş yöntemler
REKABET AVANTAJI
Bir kurumun rakiplerinin önüe geçmesini sağlayan ürün, teklif ve fayda
REKLAM
Sadece reklamverenin kullanımına ve kendi sunumuna ayrılmış, ücreti reklamveren tarafından
öndenmiş zaman ve yer
REKLAM EŞDEĞERİ
Basında kurumla işgili yayınlanan haber ve yazıların sütun- cm ölçülerini ve yayın süresinin
saniyelerini sayıp ardından toplamı, kapsamın yer aldığı medyanın reklam oranı ile çarparak,
yayınlanan içeriği değerlendirme ölçüsü
REKLAM KAMPANYASI
Reklamın tanımlanmış ve zaman planı yapılmış bir süre boyunca planlı kullanımı
REKLAM SLOGANI
Bir şirketin iddialarını desteklemeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan, bir reklamın ya da başka bir
kurumsal mesajın sonunda verilen kısa ve akılda kalıcı bir ifade
SAVUNUCU REKLAM
Savucunu reklam genellikle bir kurum veya kuruluş adına, belirli bir konudaki bir bakış açısına ifade
eder
SIFIR TABANLI PLANLAMA
İletişim planlaması sırasında medya seçeneklerinin alışkanlık ve tercihlere göre değil; araştırma, analiz
İçgörüye göre değerlendirilmesi
TANITICI REKLAM
Bir reklamveren tarafından ücreti ödenen ya da sponsor olunan editöryel makale, yazı, haber

Yorum yap

Sizi Arayalım